داستان بروزترین

پس از سالها فعالیت در حوزه های گوناگون (فناوری، مدیریت اجرایی، آموزش، رایانه، کشاورزی و کسب و کار و صنعت چاپ و نشر کتاب) و برخورد با طیف گسترده از اقشار مردم و مشاهده نیازها و انتظارات مراجعین، راه اندازی سایت فراگیر به منظور پوشش بخشی از خواسته ها و ارتباط بهتر با مخاطبین را آغاز کردیم. در این سایت تلاش میکنیم ابعاد مختلف راه اندازی سایت و کسب و کار اینترنتی را با هدف ایجاد شغل و ارائه مطالب مفید و کاربردی مورد توجه قرار داده و از ارتباط بین قسمتهای مختلف در جهت ارتقاء سطح دانش بازدیدکنندگان استفاده کنیم و خدمات مورد نیاز راه اندازی و مشاوره کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهیم.

تفکر بروزترین

گردانندگان سایت بروزترین امیدوارند تا بتوانند در آینده نزدیک با جلب نظر مشتریان و همراهان خود، سهم قابل توجهی از این بازار را به خود تخصیص و در جهت حفظ و افزایش آن کوشا باشند. البته دستیابی به این مهم میسر نخواهد شد مگر با استفاده از دیدگاههای سودمند همه شما یاران و شراکت در پویایی و بهبودی هر چه بیشتر اخبار، نوشته ها و کلیه خدمات عرضه شده.

پلی میان آموزش و بازار کار

تحولات اقتصادی – اجتماعی متعددی که در جوامع بشری به دلیل وقوع تغییرات سریع تکنولوژی و علمی درحال شکل‎گیری است، تجدید نظر و بازنگری اهداف آموزش عالی، محتوای برنامه‎های درسی و شیوه‎های آموزشی را ضروری ساخته است. بررسی مختصری از اصلاحات آموزشی در اکثر کشورهای جهان روشنگر این نکته است که یکی از جنبه‎های مهم این اصلاحات تلاش برای ایجاد پلی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی آن جوامع است. حجم سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در امر تعلیم و تربیت و گسترش تحقیقات و مطالعاتی که در راستای بهبود کیفیت آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص انجام می‎گیرد،‌ مبین نقش کلیدی این نهاد مهم اجتماعی در هدایت جریان توسعه همه جانبه جوامع در نیل به اهداف آن است. همچنین، در کوشش برای کاهش نرخ بیکاری در میان تحصیل‎کردگان تحکیم ارتباط نظام آموزش عالی با شرایط و نیازهای اقتصادی بازار کار را بسیار اساسی می‎نماید. در این مقاله سعی می‎شود که علاوه بر تحلیل مبانی نظری در خصوص ارتباط آموزش عالی با بازارکار، راهبردهای مناسبی برای استحکام و تداوم پیوند این دو بخش مهم اجتماعی و اقتصادی ارائه شود.